zeitlos Zürich 2020 / 2021
Der Spieler Zürich 2020 / 2021
beästigend Zürich 2020 / 2021
Rosenwasser Zürich 2020 / 2021
Rosenquartett Zürich 2020 / 2021
Rosenmeer Zürich 2020 / 2021
Posen vor Rosen Zürich 2020 / 2021
Weitsicht Zürich 2020 / 2021
Hoffnungsschimmer Zürich 2020 / 2021
Karfreitag am Bürkliplatz Zürich 2020 / 2021
Let the good Times roll Zürich 2020 / 2021
Europa-Olé Zürich 2020 / 2021
Stosszeit am HB Zürich 2020 / 2021

Zum Schiessen! Cuba 2019 / 2020
Siesta Cuba 2019 / 2020
ohne zu Muhen Cuba 2019 / 2020
Tiergespräche Cuba 2019 / 2020
Vladimir Cuba 2019 / 2020
Mercedes Cuba 2019 / 2020
Hermanos Cuba 2019 / 2020
Hermanitos Cuba 2019 / 2020
Por Favor Cuba 2019 / 2020
Jugando Cuba 2019 / 2020
Noche en Viñales Cuba 2019 / 2020
Nachtleben Cuba 2019 / 2020
Vamos a Bailar Cuba 2019 / 2020
Tremendo Trombonista Cuba 2019 / 2020
La Guarida Cuba 2019 / 2020
Nachklang Cuba 2019 / 2020

Rette sich wer kann! Italia 2019
Spass macht nass Italia 2019
flügge Italia 2019
Mond über Comacchio Italia 2019
Frischfisch Italia 2019
ins Netz gegangen Italia 2019
Abendstille Italia 2019
alles schläft? Italia 2019
Abendrot Italia 2019
Wir bleiben! Italia 2019